Indian Moto Veteran Klub Jižní Čechy

Indian Moto Veteran Klub Jižní Čechy Indian Moto Veteran Klub Jižní Čechy Indian Moto Veteran Klub Jižní Čechy
 

AKCE

Indiánská jarní vyjížďka Kolem Krsic - 20. května 2017

V sobotu 20. května jsme podnikli jarní tradiční vyjížku krajem kolem Krsic. Postupně jsme navštívili sklářskou manufakturu v Bělčicích a odtud to byl již jen skok do Blatné. Po obědě v hotelu Beránek na blatenském náměstí následoval hezký přejezd kopcovitou krajinou mezi Miroticemi a Čimelicemi až k schwarcenbergskému hradu Orlík. Zpět na základnu v Krsickém penziónu Panský Dvůr jsme dojeli všichni v pohodě a hlavně beze škod na strojích, jak se nám to některým bohužel nepovedlo o 14 dní dříve na Křivonosce.

Už se všichni těšíme na pozdně letní díl našeho každorčního klubobového programu - vyjížka Novohradskem, tentokráte pod patronátem Míry Vozňáka - Sedícího býka. Jsme všichni zvědavi, co nám Míra připraví. Ten květnový Míra ( Míra Starý ) se spolu se Štěpánkou postarali vše perfektně, trať byla krásná, kulturní zastávky zajímavé i poučná a organizátorská laťka je nasazena vysoko.

MVzpět